Over Ons

Om het netwerk te vormen en uit te breiden, is een kerngroep opgericht, waar verschillende ‘sectoren’ in vertegenwoordigd zijn, zowel vrijwilligers als professionals: Stuw, Woonstichting Valburg, Attent, Steunpunt Mantelzorg, OCO (ondernemers), NaarHuusToe, VPTZ en gemeente (onder andere de wethouder).

Onze motto’s
Onze missie

Onze missie is om bij te dragen aan een samenleving waarin onze inwoners zelf verantwoordelijkheid (kunnen) nemen én actief (kunnen) bijdragen aan het ondersteunen van familie, vrienden, buren, de wijk en de bredere samenleving.

Dit betekent dat organisaties samen met de gemeente uitnodigend en faciliterend zijn naar de inwoners, bewonersinitiatieven stimuleren, enthousiasmeren, versterken en verbinding zoeken.

Via deze website leest u over onze intitiatieven om dit te bereiken en hoe u hierop kunt aansluiten.

Activiteiten

Afgelopen jaren is er een aantal grote netwerkbijeenkomsten geweest, waar veel organisaties met elkaar verkend hebben wat zij met elkaar kunnen doen. Dat heeft geleid tot goede onderlinge contacten en enkele initiatieven, zoals de KeuzeThuis-woning in Andelst.

De kerngroep WWWenZO heeft in het voorjaar van 2015 een eerste Overbetuwse Landdag georganiseerd. Hierbij lag het accent op de initiatieven die inwoners in de verschillende dorpen nemen, al dan niet samen met leden van het netwerk. Dat leverde niet alleen meer bekendheid op, maar ook vonden deze actieve bewoners vaak aansluiting bij enthousiaste en voor hen betekenisvolle organisaties. Hierdoor kregen hun projecten nieuwe impulsen. Voor de organisaties was dit een belangrijk moment om aan te sluiten.

Het succes van deze landdag wil de kerngroep WWWenZO verder uitbouwen.Daarbij ligt het accent op actie. Niet te veel praten dus, maar concreet mee helpen om samen met de inwoners te werken aan de versterking van een betrokken samenleving. Leidend daarbij is niet het aanbod en de dienstverlening van de organisaties, maar de behoeften, knelpunten en initiatieven in de dorpskernen.

Voor de komende jaren richten wij ons op initiatieven. We zijn ons er van bewust dat het gaat om een ontwikkelproces, waarin we nog veel moeten leren en waarin we elkaar moeten helpen. Daarvoor is vertrouwen belangrijk en een gezamenlijk kompas, dat wil zeggen een gedeeld beeld over de richting. We zijn op de goede weg!

De Tweede Landdag

Op 6 juli 2016 organiseert de kerngroep WWWenZO voor de tweede keer een Overbetuwse Landdag. Ook op deze dag ligt het accent op de initiatieven in de dorpen. Dat zullen de aangrijpingspunten vormen voor versterking van de eigen kracht en onderlinge betrokkenheid van de inwoners, en van de ondersteuning door partners uit WWWenZO.

Lees hier meer over deze dag.