Qoins op de Landdag van 6 juli

Gaan wij in Overbetuwe over tot een eigen “munt”?
Vindt u het prettig om in uw eigen buurt of dorp te winkelen? Maakt u zich hard voor de buurt? Steunt u ook graag uw vereniging of club? Zou u iemand die u geholpen heeft iets terug willen geven? Dan spreekt samen doen u vast aan. Winkel, spaar, deel en betaal met Qoins of hoe we deze “munt” ook willen noemen.

Is dat aantrekkelijk om te doen? Vinden we dat met elkaar een goed idee? We gaan het merken op 6 juli. De Qoins worden gepresenteerd en vanuit Bergen op Zoom en Tholen worden de ervaringen met ons gedeeld. Mis het niet en kom op 6 juli!

Tweede Landdag 6 juli 2016

Wat kunt u in ieder geval verwachten?

Het Exlab: U kunt uw initiatieven en vernieuwende ideeën via e-mail insturen. Ook kunt u aangeven van welke initiatieven u de meeste energie krijgt. De top zes presenteren wij tijdens de 2e Overbetuwse Landdag op 6 juli aanstaande.

Opbrengsten 1e Overbetuwse Landdag: wat hebben de zeepkistsessies opgeleverd?; Welke ideeën hebben een vlucht genomen? Doel van ons netwerk is ten slotte te komen tot innovatie en vernieuwing in Overbetuwe. Wij laten u de successen zien.

Voor wie?

De landdag is bedoeld voor iedereen die op een vernieuwende manier samen wil werken aan een sterk en sociaal netwerk in Overbetuwe.

Hoe ziet het programma eruit?

We zijn met de kerngroep druk bezig een interessant programma in elkaar te zetten. Dat sturen wij u uiterlijk twee weken voor de landdag toe.

Aanmelden voor de Landdag 2016.

Terugblik op de 1e Landdag in 2015

Tijdens de 1e Overbetuwse landdag hebben 12 initiatiefnemers hun idee op de zeepkist gepresenteerd. Een aantal ideeën heeft sindsdien een vliegende start gemaakt:

Dit zijn nu goed lopende initiatieven.

Overzicht van de 12 ideeën:
 Organisatie  Ingediende idee

Stichting Driestroom

Het netwerk nieuwe stijl waarbij cliënten en familie online toegang hebben tot hun dossier zodat eigen regie echt mogelijk wordt.

ZID (Zorg in Driel)

Initiatief Zorg in Driel.

Overbetuwe voor elkaar

Burgerinitiatief ‘Overbetuwe Voor Elkaar’ (willen graag laten zien wat zij willen bereiken in de gemeente Overbetuwe).

Karakter

Consultatieplus; snelle inzet van specialistische diagnostiek om vastgelopen trajecten in de zorg weer op gang te krijgen zonder dat zorg wordt overgenomen.

Kerngroep

Keuze Thuis-woning.

inwoner

Opzetten van een wijkgroentetuin in Zetten en Herveld.

STUW vrijwilliger

Mixen tussen oud en jong tussen kwetsbaren.

Kinderteam Zoes

Kinderteam ZOES (zorg op één scherm) Overbetuwe is een multidisciplinair samenwerkingsverband van vrijgevestigde praktijken binnen de gemeente. Zowel voor vragen van ouders, als leerkrachten, gemeenten, huis- en jeugdartsen, POHggz en overigen. Het team bestaat uit logopedisten, kinderfysiotherapeuten, studie- en huiswerkbegeleiding, thuiszorg, orthopedagogen, psychologen en psychiatriepraktijk.(www.kinderteamzoes.nl).

Inwoner Oosterhout

Werkgroep/burgerinitiatief ‘Oud in Oosterhout & Slijk Ewijk’.

Inwoner Oosterhout

Burgerinitiatief Stichting Kleinood. Deze stichting beoogt mensen direct te helpen met advies, diensten en middelen (geen geld).

Zonnebloem

Ontwikkelingen van het Zonnebloemproject.

Mijnbuurtje.nl

Website www.Mijnbuurtje.nl

Fotoimpressie eerste Betuwse Landdag