Welkom op de website van netwerk WWWenZO.

Samen sterk in Wonen, Welzijn, Werk en Zorg Onderwijs.

In de gemeente Overbetuwe werken organisaties en bedrijven die actief zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg al jarenlang intensief samen. Dat heeft al geleid tot een paar mooie initiatieven, maar vaak bleef het bij praten. Daarom hebben de organisaties samen met de gemeente besloten om meer daadkracht te ontwikkelen. Hiervoor is een kerngroep opgericht, die zich actief is gaan inzetten om een netwerk te vormen voor iedereen in de gemeente Overbetuwe.

Op dit moment zijn we actief met het uitwerken van activiteiten binnen het thema Eenzaamheid. Om dat te realiseren zijn we voorjaar 2018  samen met een aantal ambtenaren van de gemeente Overbetuwe gestart met ‘opgave gericht werken’.  We hopen medio 2018, samen met bewoners en organisaties,  met verschillende activiteiten in enkele dorpen aan de slag te kunnen gaan.